Hidden prediction

4,00 zł

Dodaj do walizki
Iluzjonista wyciąga kartę-przepowiednię, i kładzie ją na stole. Następnie prosi widza, aby wybrał dowolną kartę z talii. Oznajmia, że karta-przepowiednia jest identyczna jak ta, którą wybrał widz. Powoli pokazuje kartę-przepowiednię, na której znajduje się obrazek WSZYSTKICH 52 kart. Chwila śmiechu i iluzjonista pyta widza, jaką kartę wybrał. Widz odpowiada "Dama trefl". Iluzjonista uśmiecha się, i podaje jej kartę przepowiednię. Na jej odwrocie widnieje Q i znak trefli!W zestawie znajduje się tylko specjalnie wydrukowana karta-przepowiednia. Użyj własnej talii.

The magician pulls out a prediction card and places it on the table. He then asks a spectator to select a card from a deck. After this is done he proudly claims that on the prediction card there will be exactly the spectator’s selected card. Slowly he shows the prediction card only to reveal that on it… there is a picture of ALL the 52 cards of the deck. After this little gag, the magician asks the spectator which card she had selected. She will reply “ the Queen of CLUBS!”. The magician smiles and turns over the prediction card. Hidden on its back there will be printed a Q and the pip of clubs! Only the specially printed prediction card is supplied. Use your own regular deck.

SKU: PREVNE

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj