Slate of mind

222,20 zł

Dodaj do walizki
Iluzjonista pokazuje tabliczkę z napisanymi numerami od 1 do 6. Do każdego numeru przyczepiona jest karta. Iluzjonista oznajmia, że na tyle tabliczki znajduje się przepowiednia, i prosi widownię, o wybranie dowolnego numeru od 1 do 6. Karta odpowiadająca danemu numerowi jest wyjęta i włożona do uchwytu na górze tabliczki, tak, aby widownia nie wiedziała jaka to karta. Kiedy iluzjonista odwróci tabliczkę, karta w uchwycie jest identyczna jak ta z przepowiedni, napisana na tyle tabliczki. Widać też, że pozostałe 5 kart jest różnych. Świetny numer dla mentalistów!-Tabliczka ma wymiary 28 x 23 cm.

A slate having serial numbers written from 1 to 6 is shown. Attention is drawn to the 6 cards (face away from audience) clipped 3 on each sides of the slate against each serial number. The magician announces that there is a prediction written on the back side of the slate. He asks any member of the audience to select a number between 1 to 6. The card against the selected number is taken out and placed in the holder keeping face of the card away from the audience at the top of the slate. When the slate is turned it is seen that the selected card at top of slate matches with the predicted card written on the back of slate. It is also seen that the rest five cards are all different. Great for mentalist! - The slate misures cm 28 x 23.

SKU: SLAM

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj