Tenyo - Future Puzzle

108,60 zł

Dodaj do walizki
Iluzjonista pokazuje obudowę zawierającą luźne elementy układanki, i kładzię ją na stole. Widz wybiera dowolną kartę z obrazkiem z talii kart. Kiedy puzle zostają wyjęte z obudowy i złożone na stole, na układance widać wybraną kartę! Ten wyjątkowy efekt przepowiedni to kompletna nowość w świecie magii. Wydaje się, że to bardzo prosty proces, gdy tylko widz wybierze kartę, wystarczy, że otworzysz obudowę i wysypiesz puzle. Pozornie nie ma miejsca na żaden haczyk. Już wkrótce będziesz szokował każdą widownię!

The magician shows a case containing loose pieces from a jigsaw puzzle, and places the case on the table. A spectator is asked to freely name any picture card in a deck of playing cards. When the puzzle pieces are removed from the case, and assembled on the table, the selected picture card is displayed on the pieces of the puzzle! This unique prediction effect is a brand new addition to the world of magic. It appears to be a very simple procedure – as soon as the spectator names a card, you merely open the box and dump out the puzzle pieces. There is no apparent room for trickery. You will be surprising audiences in no time.

SKU: TFUTUPE

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj