TOOL by David Stone

207,00 zł

Dodaj do walizki
TOOL to coś więcej niż tylko rekwizyt.To prawdziwe narzędzie, które pozwoli ci wykonać ponad 11 kompletnie różnych, łatwych do opanowania numerów! 11 profesjonalnych numerów, wypróbowanych na prawdziwych widzach, które zbudowały pozycję David'a Stone w świecie iluzji z bliska.1 – KOLORYWidowiskowa zamiana kolorów, gdzie wszystko może być sprawdzone przez widownię! Iluzjonista wyjmuje niebieską talię kart z czerwonego pudełka, i prosi widza, aby dotknął dowolnej karty. Iluzjonista puka w wybraną kartę, i jej rewers staje się czerwony! Następnie, gdy puknie w pudełko...Ono w widowiskowy sposób także zmieni kolor na czerwony! Teraz wszystkie karty są czerwone, i mogą zostać dane do sprawdzenia!2 – ZŁA KARTAKlasyczny efekt, w którym iluzjonista nie potrafi znaleźć wybranej karty...Następnie bierze pudełko i delikatnie puka nim w niewłaściwą kartę: Wizualnie zmienia się w tę wybraną przez widza. Bez forsowania, karta może być podpisana, a efekt jest naprawdę magiczny i widowiskowy!3 – PODPISANA, PODARTA...I WIDOWISKOWO ODTWORZONA!Wreszcie będziesz mógł wykonać podarcie i odtworzenie podpisanej karty w profesjonalny sposób, i bez użycia skomplikowanych technik. Wiesz jak zrobic triple lift'a, czyli wziąć trzy karty jak jedną? W takim razie będziesz mógł wykonać ten niewiarygodny numer w mniej niż 10 minut!4 – KARCIANY REKINBez wątpienia jeden z najłatwiejszych, ale też najpotężniejszych pokazów oszustwa!Wyobraź sobie: Przecinasz talię na dwie części, i prosisz widownię aby je przetasowała. Gdy weźmiesz karty z powrotem, będziesz mógł od razu sprawić, że pojawią się 4 asy (na przykład...). Bez palmowania, bez trudnych technik, naprawdę czysty i łatwy efekt!5 – W PUDEŁKU! Niech widz podpisze kartę, i zgubi ją gdzieś w talii. Wyjaśnij, że aby ją znaleźć, będziesz musiał użyć swojej... Karty kredytowej! Weż pudełko na karty, i delikatnie pogłaskaj nim talię: Twoja karta kredytowa na oczach wszystkich pojawi się na górze talii. Daj ją widzowi, i powiedz że może ją włożyć w dowolne miejsce w talii, i znajdzie pod nią swoją kartę. Tak się jednak nie dzieje... Wydajesz się zakłopotany, dopóki nie okazuje się, że karty nie ma już w talii! Pokaż, że twoje ręce są puste, a następnie złap spoczywające na stole pudełko na karty. Otwórz je, i wyciągnij ze środka podpisaną kartę! BEZ PALMOWANIA!!!6 – ILUZJA Wykonaj Metamorfozę w wersji mikro!Iluzjonista wyciąga z talii asa pik i damę serce, i wyjaśnia że karty będą reprezentowały Iluzjonistę i Asystentkę wykonujących słynną iluzję „Skrzynia Metamorfozy”! Po sprawdzeniu pudełka na karty przez widza, iluzjonista wkłada do środka asa pik, i zamyka pudełko. Dama serce zostaje położona na talii... Następnie iluzjonista bierze pudełko na karty, i stuka nim w damę serce, która widowiskowo zamienia się w asa pik! Iluzjonista otwiera pudełko, a w środku znajduje się dama serce! Bardzo wizualny, niewymagający umiejętności efekt, idealny dla dzieci lub do telewizji.7 – DATA URODZENIALubisz mentalizm?Wykonujący efekt prosi widza, aby wskazał 4 osoby z widowni, które bardzo dobrze zna. Każdy z nich dotyka losowej karty z zakrytej talii, a następnie cztery dotknięte karty są powoli położone na górze talii, bez żadnych podejrzanych ruchów. Mentalista prosi widza, aby po kolei obrócił 4 karty...Ich wartości wskazują jego rok urodzenia! To niewiarygodne, ale ten ruchów nie wymaga żadnych przełożeń, i praktycznie ROBI SIĘ SAM!8 – NÓŻZnasz słynny numer Gaetan'a Bloom'a „Card Stab”? W tej wersji widz tasuje karty, i sam wkłada je do pudełka! Następnie zamykasz je gumką recepturką... Dajesz widzowi nóż, i wrzucasz pudełko do pustej torby... Nagle, nabijasz torbę na nóż: podpisana karta jest nabita na nóż, a pudełko cały czas owinięte gumką recepturką... Wszystko może być dane do sprzawdzenia! Żadnego palmowania, po prostu diabelnie dobry, bardzo prosty do zrozumienia rekwizyt!9 – WILLIAM PROW bardzo czysty sposób jedna karta zostaje wybrana, a następnie zgubiona w talii. Wydaje się, że nie da się znależć jej z powrotem. Iluzjonista bierze pudełko, i głaszcze nim talię magicznym ruchem. Wszystkie karty magicznie obracają się wartościami w górę! Wszystkie...Oprócz tej wybranej przez widza! Wszystko może od razu zostać dane widzowi do sprawdzenia.10 – TRIUMFKarta zostaje wybrana i zgubiona w talii. Aby uczynić efekt jeszcze bardziej niemożliwym, iluzjonista obraca niektóre karty wartościami w dół, niektóre w górę, i miesza je ze sobą. Wyraźnie widać, że karty są różnie poobracane i pomieszane... Prosty, magiczny ruch pudełkiem nad kartami, i wszystkie natychmiast obracają się wartościami w górę... Oprócz tej wybranej! Bardzo łatwa i niewiarygodnie wizualna wersja klasycznego „triumfu”, która może być wykonana na stojąco, bez stolika.11 – KARTA DUCHKarta zostaje wybrana i zgubiona w talii. Iluzjonista wyjaśnia, że aby ją znaleźć wybierze 4 losowe karty. Wyrażnie pokazuje, że ma w dłoniach 4 karty, a jedna z nich wydaje się być tą wybraną przez widza... Prosty magiczny gest, i wszystkie karty, oprócz wybranej, znikają! Uważaj: Żadnego palmowania! Po prostu sprytny sposób na wykorzystanie rekwizytu w oryginalny i widowiskowy sposób!

TOOL is much more than a gimmick: It's a real tool that will allow you to perform more than 11 routines completely different and easy to do! 11 professional routines, tested on real audience that made David Stone's reputation in close-up! 1 - COLORS A visual color change where everything is given for examination! The magician remove a blue back deck out of a red cardcase and asks a spectator to touch any card. The performer taps the choosen card on the cardcase and its back becomes red! Then the magician taps the cardcase on the deck... that visually becomes red too! All the cards are now red... and are given for examination! 2 - WRONG CARD The classic effect where the magician can't find the choosen card... He then takes the cardcase to tap gently the wrong card with it : It visually changes into the choosen one! No force, the card can be signed and the effect is really magic and visual! 3 - SIGNED, TORN... AND VISUALLY RESTORED Finally you will be able to perform in professional situation a signed, torn and instantly restored card routine... without any complicated sleight! Do you know how to do a triple lift? Then you can perform this incredible routine in less than 10 minutes! 4 - CARD SHARK Without a doubt one if the easiest but strongest cards cheating demonstration! Imagine this : You cut the deck in two parts and ask your audience to shuffle them. Get the cards back together and you can instantly produce the 4 aces! (for exemple...). No palm, no sleight, as clean and so easy! 5 - IN THE BOX! Have a card signed and lost in the deck. Explain that to find the card, you need to use your... credit card! Just take the cardcase and caress the deck with it : Your credit card visibly appears on the top of the deck! Give it to the spectator and explain him he can insert it wherever he wants in the deck, he will find his signed card under it. But he fails... You seem embarassed until you realize that the signed card has vanished... Show the cards one by one, the signed card is actually not in the deck anymore! Show your hands completely empty, and grab the cardcase stayed on the table : Open it, and remove the signed card out of it! NO PALM!!! 6 - ILLUSION Perform the Sub Trunk in Close-up! The magician remove an ace of spades and a Queen of hearts from the deck, explaining they will both represent: the Magician, and his Partner performing the famous illusion of "The substitution Trunk". After having given the cardcase for examination, the magician puts the ace of spades inside and close it. The queen of hearts is openly put face up on the deck of cards... Then the magician takes the cardcase and tap on the Queen of Hearts that visually changes into the Ace of Spades! The performer opens the cardcase and the Queen of Hearts is now inside! A visual effect, totally self working , ideal for TV or for children. 7 - BIRTH DATE Do you like Mentalism? The performer asks a spectator to indicate him 4 people from the audience who know her very well. Each of them touch a card at random when the deck is held face down and the four cards are slowly put on the top of the deck, without any suspect move. The mentalist asks then to the spectator to turn the 4 cards face up one by one... their value indicates her birth year! Hard to believe, but completely SELF WORKING, NO sleight! 8 - KNIFE Do you know the famous Gaetan Bloom's Card Stab? In this version the spectator can shuffles the cards and put them by himself in the cardcase! Then you lock it with a rubber band ... You then gives a kniffe to hanlde to the spectator and drop the cardcase in an empty enveloppe... Suddenly, you impale the bag on the knife : The signed card is stabbed on the kniffe while the cardcase is still closed by the rubber band... Everything is done for examination ... No Palm, just devilish and hyper easy to realize! 9 - WILLIAM PRO A card is choosen and lost in the deck in a very clean way. It seems impossible to find it back. The magician takes the cardcase and carress the deck with it as for a magic move : All the cards instantly turn face up! All the cards... except the choosen one! And everything can be given for examination right away! 10 - TRIUMPH A card is selected and lost in the deck. To make it more impossible, the magician shuffles the cards face up and face down : One can clearly sees that the cards are shuffled face up and face down... A simple magic move with the cardcase on the cards, and they instantly all turn face up... except the choosen card! A very easy and extremely visual version of the classic "triumph" effect that can be performed stand up without any table 11 - GHOST CARD A card is choosen and lost in the deck. The magician explains that to find it back, he will pick 4 cards at random. He clearly shows four cards in his hands and of if them appears to be the selection... A simple magic move, and all the cards vanish except the choosen one! Read that : No Palm. Just a very clever way to use the gimmick for an original and visual application!

SKU: TOOL

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj