Tenyo - The third eye

166,80 zł

Dodaj do walizki
Oto najnowsze dzieło genialnego Lubosa Fiedlera!Pokaż widzowi 5 kart emocji, i poproś aby wybrał tę, która najlepiej opisuje jego uczucia. Potasuj karty, tak aby nikt nie wiedział jaka karta została wybrana, i włóż je do stojaka, tyłem do widowni. Daj innemu widzowi trzecie oko, pokazując, że ma migające czerwone światełko. Poproś go, aby umieścił trzecie oko pomiędzy brwiami, a od razu będzie wiedział która karta została wybrana. Nikt inny nie zrozumie jak to się stało! -Oprócz kart z emocjami otrzymujesz także 2 inne zestawy kart: karty życia i karty do gry. Możesz więc wykonać efekt na 3 różne sposoby.

Here it is the latest magical creation of the genius Lubor Fiedler! Show five cards “emotion” to a spectator and ask him to choose the one that best matches his emotion on that moment. Shuffle the cards so that no one can know what card was chosen and put in a display with the back towards the audience. give to another spectator the third eye, showing him that it has a red flashing light. Ask him to place the third eye between the eyebrows and instantly he will reveal which card was chosen. No one else will understand how he has done it! - Besides the emotion cards, we supply two other group of cards : cards life and playing cards. So you can perform the effect in three different ways.

SKU: TTHIRE

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj