Magic Tube

8,90 zł

Dodaj do walizki
Iluzjonista pokazuje tubę z zamkniętym wieczkiem i banknot. Zgina banknot, zwija go, i wkłada do tuby. Następnie zamyka wieczko, wykonuje magiczny gest, a kiedy otworzy tubę... Banknot zamieni się w wodę!To jeden z wielu efektów możliwych dzięki temu rekwizytowi.Możesz zamienić ziarna kawy w kawę, wełnę w sznurek, itd...-Proste do zrobienia.-Kolorowa instrukcja i pudełko.

The magician shows a tube closed with its lid and a bill. He folds the bill, rolls it and puts it inside the tube. Then, he closes it with the lid, a magic gesture and when he reopens the tube... the bill has changed into water! This is one of the numerous effects possible with this item. You can turn coffee beans into real ground coffee, you can change cotton wool into a long white thread, etc... - Easy to do. - Full color instructions and box.

SKU: TUBEM

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj