Twin Dice Towers by Joker Magic

409,90 zł

Dodaj do walizki
Iluzjonista prosi widza o sprawdzenie dwóch tub i ośmiu dużych, kolorowych kostek (po dwie w każdym kolorze). Iluzjonista wkłada kostki do torby na prezent, i po wymieszaniu ich wyciąga jedną – na zmianę z iluzjonistą – i wkłada ją do „swojej” tuby.W trakcie tego, nikt nie pokazuje jakiego koloru kostki wybrał, po prostu wkłada je do swojej tuby.Kiedy iluzjonista podniesie tuby, okaże się, że w cudowny sposób kostki w obu tubach są w tej samej kolejności, kolory następują po sobie w taki sam sposób!-Całość jest wykonana z plastiku z ogromną dbałością o szczegóły.-Kostki mają bok 3 cm. Tuby mają wysokość 7 cm.

The magician has the spectator examine two tubes and eight colorful, big dice (there are two of every color). The spectator puts the dice into a gift bag, and after shuffling them, they draw one die at a time from the bag - alternating with the magician - and place them into each tube. While doing this, nobody tells or shows what colored die they picked, they just put the die into their own tube. When the magician lifts the tubes it can be seen that miraculously the dice in both tubes are in the same order, the colors are following each other in the same way! - All is made in plastic with extreme care. - The die measures 3 cm (1,2”) per side. The tubes are7 cm high (2,8”).

SKU: TWINE

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj