X-ray box by Bazar De Magia

124,60 zł

Dodaj do walizki
Po wybraniu karty iluzjonista pokazuje małe, wypolerowane pudełko z aluminium, i wyjmuje z niego skrawek papieru fotograficznego. Wyjaśnia, że to papier reagujący na ciepło. Widz umieszcza wybraną kartę na swojej prawej dłoni, pudełko z papierem na niej, zakrywa pudełko wieczkiem i na górę kładzie swoją lewą dłoń. Po kilku sekundach widz otwiera pudełko i odkrywa na papierze kolorowy nadruk rentgenowski zarówno swojej ręki, jak i wybranej karty. Kompletny zestaw, z dwoma nadrukowanymi papierami fotograficznymi.-Jakość Bazar De Magia.

After selecting a card, the magician shows a little polished aluminum box and takes out a piece of white photographic paper from it. He explains that it is a heat-sensitive paper. The spectator puts the chosen card on his right palm, the box with the paper inside over it, he covers the box with the lid and puts his left hand on top of all. After a few seconds the spectator himself opens the box and he finds the paper printed with a color x-ray image of both his hand and the selected card. Complete, with two different printed photographic papers. Bazar De Magia quality.

SKU: XRAYBE

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj