Płaski gwóźdź 2.0 by Astor

136,40 zł

Dodaj do walizki
Kieszonkowa wersja dobrze znanego "gwożdzia programu"!Mentalista pokazuje trzy czarne koperty, i trzy puste karty. Prosi widza o wybranie jednej z nich, i narysowanie na niej markerem gwoździa. Widz miesza następnie wszystkei trzy koperty, i układa je w rzędzie na stole. Mentalista, bez pomyłek, odnajduje kopertę zawierającą "gwóźdź"!Płaski gwóźdź 2.0 zawiera te same materiały co wersja oryginalna, oraz link do otwarcia instrukcji z nowymi, niesamowitymi technikami.Płaski gwóźdż powraca, i jest naprawdę zabójczy!-Efekt wykonany z bardzo dużą dbałością o szczegóły. Marker do kupienia oddzielnie.-Bardzo prosty pomysł (bez magnesów, elektroniki, itd.)-Może zostać powtórzony wielokrotnie. Wszystko może być dane do sprawdzenia przed, i po prezentacji

This is the pocket version of the well known "hidden nail under the cup" trick. The mentalist shows three black envelopes and three blank cards. He asks a spectator to choose one of the cards and to draw a nail with a marker. The spectator then mixes the envelopes containing the card with the drawing of the nail and the other two blank cards and puts them in a row on the table. So the mentalist, without error, will find the envelope containing the "nail"! Cartoon nail 2.0 includes: - All the same material from the Original version plus a link to open the istruction with new and amazing techniques. Cartoon nail is back and now is a very killer effect! - The effect is made with care. The marker is not included. - It uses a very simple idea (no magnets, electronics, etc.). - It can be repeated for many times. Everything can be examined before and after the presentation .

SKU: CARTNA2

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj