Zginający się gwóźdź - Uri Geller

61,20 zł

Dodaj do walizki
Pokaż dwa duże, metalowe gwoździe i wręcz jeden z nich widzowi prosząc, aby powtarzał twoje ruchy. Trzymaj gwóźdź między palcami, skup się, i powoli zacznij go wyginać aż do kąta 90 stopni. Następnie daj go widzowi do sprawdzenia. Naturalnie, nie uda mu się ani wygiąć swojego gwoździa, ani wyprostować twojego!-Metalowe gwoździe mają 10,2 cm długości.

Show two large metal nails and hand one of them out to a spectator asking him to try and repeat what you are about to do. Hold the nail between your fingers, concentrate and slowly start to bend it until you make with it a 90° angle. Then hand it out to the spectator for examination. The spectator naturally will neither be able to bend his nail or bend back yours! - The metal nails are cm 10,2 (4”) long.

SKU: CHIOU

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj