ESP Cube

103,90 zł

Dodaj do walizki
Elegancka kostka ześlizguje się po sznurku, i zatrzymuje na rozkaz magika... Wbrew prawu grawitacji! Następnie znów zaczyna się ześlizgiwać, i znowu zatrzymuje na rozkaz. Widzowie także mogą próbować rozkazywać kostce, ale słucha ona tylko iluzjonisty.Kostka wykonana jest z z czernionego aluminium, i prezentuje się naprawdę wyjątkowo!-Wszystko może zostać dane do sprawdzenia widowni, co czyni efekt jeszcze bardziej tajemniczym.-Sekretny ruch do przygotowania kostki zajmuje sekundy i może zostać wykonany na oczach nieświadomego widza.-Mechanizm jest naprawdę prosty, ale jednocześnie nie do odgadnięcia.-Nowy model, zdobiony symbolami E.S.P.-Kostka ma wymiary około 4 x 4 cm.

An elegant cube slides along a string and stops at the magician’s order... challenging the gravity law! Then it starts sliding again and, at another order, it stops again. Even spectators can try to give orders to the cube, but it will slide down without obeying them. The cube is made of a unique block of burnished aluminum. Very nice! - All can be given out for examination and this makes everything much more mysterious. - The secret move for preparing the cube, or for giving it to the audience, takes a second and it can be done in front of the unaware spectator. - The mechanism is really simple but, at the same time, absolutely undecipherable. - New model, patterned with E.S.P. symbols. - The cube measures about in. 1,6 x 1,6.

SKU: CUBOE

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj