The Bending Spoon

14,50 zł

Dodaj do walizki
Zaprezentuj pakiet kart z łyżkami. Poproś widza o podpisanie karty na górze pakietu, i odłożenie jej, zakrytej, na twoją dłoń. Wykonaj nad kartą kilka magicznych gestów, i obróć ją. Wszyscy zobaczą podpis... A łyżka, przedtem normalna, będzie teraz wygięta!-Doskonały, widowiskowy efekt.

Show a packet of cards representing a spoon. Ask a spectator to sign the card on top of the packet and then put this card face down on your hand. Do some magic gestures over the card and, finally, turn it over. Everybody will see the signature... and the drawing of the spoon, originally normal, will now look mysteriously bent! - An amazing visual effect.

SKU: CUCCE

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj