Clairvoyance

11,60 zł

Dodaj do walizki
Pokaż kostkę i dwie małe, puste tubki z pokrywkami. Poproś widza o wybranie w myślach liczby z kostki, i włożenie jej do mniejszej tuby. Po zamknięciu jej, wszystko zostaje włożone do większej tuby, i ponownie zamknięte. Skup się się na kilka sekund, aby odczytać myśli widza i odkryć wybraną liczbę. Na koniec otwórz obie tuby i pokaż widowni, że twoje czytanie w myślach było bezbłędne!-Wszystko może być dane do sprawdzenia widowni.

Show a die and two small empty cylinders with their lids. Ask a spectator to mentally choose a number from the die and have him put it inside the smaller cylinder and close this. Now, put it all inside the bigger cylinder and close it with its lid. Concentrate for a few seconds and, by reading it in the spectator's mind, reveal the chosen number. To finish, open the two cylinders and show to your audience that your mindreading was 100% correct. - All can be given for examination.

SKU: DADO

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj