Deck Switch by Astor

306,90 zł

Dodaj do walizki
Iluzjonista wyjawia widzowi sekret podmiany talii!Mówi widzowi, że iluzjoniści potrafią podmienić talię tak szybko, że ludzkie oko nie jest w stanie tego dostrzec. Ponieważ rewersy obu talii są tego samego koloru, podmiana jest niezauważalna. Aby zilustrować ten fakt, iluzjonista oznajmia, że podmieni niebieską talię na czerwoną. Przerzuca niebieską z prawej ręki do lewej, i moment podmiany jest niezauważalny. Jedyne co widzi widz, to że talia zmieniła kolor.Iluzjonista wyjmuje następnie czerwoną talię z czerwonego pudełka i prosi widza o wybranie karty. Wybrana karta zostaje umieszczona na stole. Iluzjonista przerzuca resztę czerwonej talii z jednej ręki do drugiej, i czerwona talia staje się niebieska. Jedyną czerwoną kartą jest ta wybrana przez widza. Na koniec zostaje ona umieszczona na górze talii, a po przerzuceniu jej z ręki do ręki, cała talia staje się znowu czerwona!-Łatwe do zrobienia i absolutnie magiczne!-Dołączona talia to Bicycle w rozmiarze pokerowym.-Instrukcje otrzymasz w formie praktycznego linku do ściągnięcia. Są po angielsku, ale dzięki filmikowi zrozumiesz je także bez znajomości języka.

The magician reveals the deck switch secret to the spectator! He tells the spectator that magicians can switch decks faster than the eye can see. Because the back color of the decks is the same, the switch is indiscernible. To illustrate this fact the magician says that he will switch a blue deck for a red one. He throws the blue deck from his right hand to the left, but the moment of the switch is indiscernible too. The only thing that the spectator realizes is that the thrown blue deck changed to a red one. Then the magician takes out the red deck from its red box and asks the spectator to choose a card. The chosen card is placed on the table. The magician throws the rest of the red deck from one hand to the other and the red deck becomes blue. The only red card is the chosen card. Finally the chosen card is placed on top of the deck and the deck is thrown from one hand to other and the deck become red again. - Easy to do and absolutely magical! - The deck supplied is a Bicycle poker size deck. - The instructions are supplied through a practical download link. They are in English, but easily understandable by anybody thanks to the clear video.

SKU: DECKS

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj