Dove vanish box

339,00 zł

Dodaj do walizki
Iluzjonista pokazuje widowni pudełko przykryte gazetami. Podnosi pokrywkę, i wkłada do środka gołębia. Wykonuje magiczny gest i przebija pokrywkę, niszcząc przykrywającą ją gazetę. Nie znajdując gołębia, zaczyna następnie przebijać jeden po drugim wszystkie przykrywające pudełko gazety; gołąb zniknął!-Pudełko może zostać kompletnie zdemontowane. Po złożeniu ma 33 x 6 x 23 cm.-Pudełko składa się bez użycia śrub i gwoździ, i po rozłożeniu ma 33 x 21,5 x 23 cm.

The magician shows the audience a box covered by newspaper sheets. He lifts the lid, and puts a dove inside. After a magical gesture, he punches his arm right through the lid, breaking the newspaper that covers it. Not finding the dove, he then proceeds to punch through, one by one, all the pieces of newspaper that cover the sides and bottom of the box… the dove has incredibly vanished! - The box can be completely taken apart. Closed it measures cm 33 x 6 x 23. - The box assembles without the use of screws or nails, and once assembled, measures cm 33 x 21,5 x 23.

SKU: DOVEVA

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj