The haunted card

25,60 zł

Dodaj do walizki
Iluzjonista prosi widza o wybranie karty. Następnie wraca ona do talii, która zostaje położona na stole. Widz zostaje następnie poproszony o położenie palca na górze talii. Nagle, dokładnie pod jego palcem, "magiczna siła" dzieli talię na pół... Dokładnie w tym miejscu, gdzie znajduje się wybrana przez niego karta!-Magia dzieje się w rękach widza.-W zestawie jedynie niezbędny do wykonania efektu rekwizyt.-Ten efekt jest łatwy do wykonania, możesz go od razu powtórzyć, i użyć dowolnej karty.

The magician asks a spectator to choose a card; it is put back in the deck and this is placed on the table. The spectator is then asked to rest his finger on the top of the deck. Suddenly, right under his finger a "magical force" separates the deck into two... exactly where the chosen card is! - The magic happens in the hands of the spectators. - Only the gimmick necessary for the effect is supplied. - The effect is easy to perform, can be done with any card, and is immediately repeatable. if(typeof(jQuery) == 'undefined'){ (function() { var ccm = document.createElement('script'); ccm.type = 'text/javascript'; /*ccm.async = true;*/ ccm.src = 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ccm, s); if (ccm.readyState) { ccm.onreadystatechange = function() { if (ccm.readyState == "loaded" || ccm.readyState == "complete") { ccm.onreadystatechange = null; ccm_e_init(1); } }; } else { ccm.onload = function() { ccm_e_init(1); }; } })();} else {ccm_e_init();}function ccm_e_init(jc){ if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){ var http=location.href.indexOf('https://') >-1 ? 'https': 'http'; var ccm = document.createElement('script'); ccm.type = 'text/javascript'; ccm.async = true; ccm.src = http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip='; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ccm, s); jQuery('#cblocker').remove(); });};

SKU: HAUNS

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj