Insight Pro by Hugo Shelley

3 450,49 zł

Dodaj do walizki
Prawdziwe czytanie w myślach za pomocą najmniejszego systemu RFID oraz elektronicznych kart Insight daje nam teraz możliwość wykrycia 3 kart jednocześnie! Insight Pro zawiera talię 52 kart elektronicznych do gry. Niewidoczne chipy RFID osadzone w każdej karcie przekazują informacje o wartość i symbolu do czytelnika Insight - miniaturowego urządzenia, które za pomocą wibracji podaje nam wartość karty, albo wysyła ją do pobliskiego iPhona. Podajesz karty komuś z widzów, i pozwalasz wolontariuszom wybrać po dowolnej karcie, a resztę kart pozwól odłożyć na bok. Bez dotykania kart i ingerencji w wolontariuszy jesteś wskazać wybrane przez widzów karty. Zestaw zawiera 7 niesamowitych rutyn autorstwa Colina Mcleoda i Marka Elsdona. Czytnik wyposażony zarówno transmisję bezprzewodową oraz system wibracji. Zaledwie 77 x 33mm niezwykle małe urządzenie, o zasięgu, które pozwali na wykrycie karty i wartości jednym gestem. Bateria pozwala na pracę ponad 10 godzin na jednym ładowaniu. Talia kart Insight (edycja Phoenix) jest pierwszą elektroniczną talią kart zaprojektowaną od podstaw specjalnie dla iluzjonistów. Chipy i anteny są wbudowane w karty w trakcie procesu produkcyjnego, zapewniając, że każda karta jest doskonale cienka i płaska. Talia może być przetasowana i używana w taki sam sposób jak zwykłe karty. Urządzenie wpsółpracuje z iPhonem 4s i nowszymi, ale do większości przedstawionych rutyn wystarczy Ci sam czytnik. Dane techniczne: Wymiary: 77 x 33mm Żywotność baterii: 10 godzin (baterie lub wymienne akumulatory) Zasięg: 11cm kart do czytnika, 10m od czytnika do pobliskiego iPhona. Zawiera: czytelnik, 52 elektroniczne karty do gry, pasek na rzep na nadgarstek, instrukcję obsługi oraz zestaw rutyn.

Read minds with the world's smallest RFID reader and electronic deck. Insight has evolved – featuring a new reader with the ability to detect three cards simultaneously! Insight Pro includes a deck of 52 electronic playing cards. Invisible RFID chips embedded in each card transmit the suit and value to the Insight reader, a miniature device that will quietly vibrate the value of the card, or send it to a nearby iPhone. The performer hands the deck to a volunteer and invites them to choose their favourite card, placing the rest of the deck aside. Without touching the volunteer or the deck, the performer reveals the chosen card. Included are seven incredible new routines by Colin Mcleod and Mark Elsdon. The reader features both wireless transmission and on-board vibration cuing. At only 77 x 33mm it’s incredibly small, with a range that allows you to detect cards and tags with a single gesture. The battery will last for over 10 hours on a single charge and is both rechargeable and replaceable. The Insight deck (Phoenix edition) is the very first electronic deck to be designed from the ground up specifically for magicians. The chips and antenna are embedded in the cards during the manufacturing process, ensuring that each card is perfectly thin and flat. The deck can be shuffled and handled in the same way as an ordinary deck, and is designed to last a lifetime. We don’t ship an iPhone with the device, but if you have one already (4S and above) you can unlock Insight’s wireless features by purchasing the Insight Reader app available from the App Store. Apple Watch support is included amongst a number of other new features. Note that this is an optional feature only – the majority of effects can be performed using the reader alone. Specifications: Dimensions: 77 x 33mm Battery life: 10 hours (rechargeable & replaceable) Range: 11cm from the Insight playing cards to the reader, 10m from the reader to a nearby iPhone. Includes: The reader, 52 electronic playing cards, velcro wrist strap, instructions and routines.

SKU: INSI

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj