Eight card miracle

16,70 zł

Dodaj do walizki
Iluzjonista prezentuje mały portfel (na filmiku użyte jest pudełko), wyjaśniając widzom, że w śodku znajduje się przepowiednia złożona z ośmiu kart. Następnie, z talii kart zostaje wyciągnięte i przetasowane osiem kart w tym samym kolorze, od asa do ósemki. Jedna karta zostaje wybrana przez widza i odkryta, bez zmieniania jest oryginalnej pozycji. Karty-przepowiednie zostają wyciągnięte z portfela, i rozłożone na stole. Ku zdziwieniu wszystkich, tylko jedna karta jest odkryta, i jest to ta sama karta, znajdującą się na tej samej pozycji, jak ta, którą wybrał widz! Co więcej, po obróceniu, okazuje się, że karta ta jest innego koloru niż pozostałe siedem.-Specjalne karty to oryginalne Bicycle, a w zestawie otrzymasz praktyczny portfel, do wykorzystania podczas efektu.-Normalna talia Bicycle z której wyjętych zostaje 8 specjalnych kart jest do kupienia oddzielnie.

A performer introduces a small wallet (in the video a box is used) explaining to the spectators that it contains eight playing cards as a prediction. From a deck of cards, eight cards of the same suit, from Ace to eight are withdrawn and shuffled. A card is chosen by a spectator and turned face up without changing its original position. The prediction cards are taken out of the wallet and spread… to everyone’s surprise only one card is face up, and it is the same card and same position as the spectator’s chosen card. Furthermore the card is turned face down showing a different color than the other seven. - The gimmicked cards are original bicycle cards and supplied is a practical wallet for the effect. - The regular Bicycle deck from which you should take the normal 8 cards of spades necessary, is not supplied.

SKU: MIRA8E

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj