Mysterious chest

479,70 zł

Dodaj do walizki
Niesamowita iluzja!Pokaż pustą skrzynię, daj ją widzom do sprawdzenia, a następnie włóż do środka żywego królika (lub gołębia, lub cokolwiek zechcesz). Teraz włóż do skrzyni ozdobny panel, zakrywając jej zawartość. Weź miecz, przebij nim skrzynię na wylor, odsuń panel... Królik rozpłynął się w powietrzu!Pokaż pudełko ze wszystkich stron... Widzowie nie uwierzą własnym oczom!Teraz włóż panel z powrotem do skrzyni, wyjmij miecz, a królik magicznie pojawi się z powrotem!-Skrzynia ma 24 x 16 x 20 cm.

An amazing illusion! Show an empty box, giving it also out for examination, then put an alive rabbit (or a dove, or any other object) in it. Now put a decorated panel in the box, so as to cover its content. Take a sword, run it through the box from side to side and remove the panel... the rabbit has mysteriously vanished! Show the box from all its sides... your spectators won't believe their own eyes! Now, put the panel back in the box, remove the sword and the rabbit will magically reappear! - The box is cm 24 x 16 x 20 (in. 9 x 6 x 8).

SKU: MYSTE

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj