Change in flight

23,40 zł

Dodaj do walizki
Iluzjonista prosi widza o wybranie karty, a następnie pokazuje przepowiednię. Niestety, jest ona kompletnie nieprawdziwa! Jednak po zapytaniu widza jaką kartę wybrał, iluzjonista podrzuca przepowiednię w powietrze, gdzie ta nagle zmienia się w tę wybraną przez widza!-Talia do kupienia oddzielnie.

The magician asks a spectator to select a card, and then shows a prediction. Unfortunately the prediction is completely wrong! But after having asked the spectator which card he had chosen, the magician tosses the wrong prediction in the air where it suddenly and visibly changes into the spectator’s selection. - The deck is not supplied.

SKU: OPS

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj