Card Duck

354,40 zł

Dodaj do walizki
Poproś jednego z widzów o wybranie karty, włożenie jej z powrotem do talii i przetasowanie. Następnie włóż talię do małego pudełka stojącego przed kaczką. W tym momencie zaczyna się zabawa. Gdy będziesz trzymał kaczkę w dłoni, ona magicznie ruszy szyją w stronę talii, otworzy dziub i złapie jedną kartę z pudełka. I, jak się domyślasz, będzie to ta wybrana przez widza!-Drewniana kaczka z silnikiem mechanicznym.-Otrzymasz ją w kolorowym opakowaniu.

Ask someone from the audience to choose a card, put it back in the deck and shuffle it. Then put the deck in the little box in front of the duck and the show begins. Holding the duck in your hand, this will magically move its neck towards the deck, opening its beak and seizing one card from the box. Guess what? The card it picks is the one chosen by the spectator! - It is a wooden duck with a mechanic engine. - We supply it in a full colour packaging.

SKU: PAPE

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj