Password lock

192,60 zł

Dodaj do walizki
Iluzjonista prezentuje kłódkę z szyfrem, i podkreśla, że nie może ona zostać otwarta jakąkolwiek losową serią cyfr. Następnie prosi jednego z widzów o obrączkę. Iluzjonista zamyka kłódkę na obrączce, i przękreca cyfry. Następnie daje kłódkę widzowi, który próbuje otworzyć ją ustawiając losowe kombinacje. Naturalnie, widz poddaje się po paru próbach. Na koniec iluzjonista mówi widzowi, aby użył jako kombinacji roku swojego ślubu. Kłódka się otwiera!Bardzo łatwe do zrobienia!Widzowie będą w szoku!

The performer introduces a combination Padlock. He emphasizes that the lock can not be opened by any random series of numbers. He then asks a volunteer to hand over his/her wedding ring. The performer locks the wedding ring on the lock and spins the wheels to change the numbers. He then gives the lock to the volunteer to try to open the lock by setting any random numbers. Naturally the volunteer fails after several attempts. Finally the magician asks the volunteer to use the year of their marriage as the combination number of the lock. The Lock opens. Very easy to do! - It will leave everyone stunned.

SKU: PASSWE

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj