Risky business

155,00 zł

Dodaj do walizki
Pokaż widzom banknot 50 euro i schowaj go do portfela, a zamek zamknij na kłódkę. Pomieszaj pasujący do kłódki klucz z siedmiona podobnymi. Zaproś siedmiu widzów, aby wybrali siedem kluczy, zostawiając ostatni dla ciebie. Zaproponuj 50 euro osobie, która wybrała pasujący klucz. Upewnij się, że wybór kluczy jest całkowicie dowolny.Jak pewnie się domyślasz, klucz który otwiera kładkę to zawsze ten, który został dla ciebie!-Portfel ma rozmiar 11,5 x 10 x 1,5 cm.-W instrukcji znajdziesz opis alternatywnej, bardziej mentalistycznej prezentacji tego efektu.

Show your spectators a 50 euro banknote, and put it inside a wallet. Zip the wallet closed, and lock the zipper with a padlock. Now shuffle the key that opens the padlock with other seven similar keys that do not open it. Invite seven spectators to freely choose seven keys, leaving the last one for yourself. Offer to give as a present the 50 euro to the person who has chosen the key that opens the padlock. Make sure that the choice of the keys is absolutely free above any doubt. Naturally the key that opens the padlock will be always the one that is left for you! - The wallet measures cm 11,5x 10x 1,5. - In the instructions you will also find a very nice alternative presentation suitable for a mentalism routine.

SKU: RISCE

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj