Split Die Box with Tray

od 1
:
418,54 zł (514,80 zł z VAT)
od 2
:
380,49 zł (468,00 zł z VAT)

Dodaj do walizki


Pokazujesz dwa pudełka na tacce. W każdym z pudełek jest wycięcie z przesuwanym oknem, i drzwiczki na zawiasach od góry.Kiedy spoczywają na tacce, wydają się być zwykłymi pudełkami na kości. Pokaż widzom kostkę, i spraw, aby magicznie przeniosła się do drugiego pudełka, i vice versa. W końcu pudełka zostają oddzielone od tacki, a kostka nadal wędruje z jednego pudełka do drugiego.Wyjątkową cechą tego modelu jest to, że możesz w dowolnym momencie swojego pokazu pokazać, że kostka pojawiła się, lub zniknęła, z któregoś z pudełek. To efekt podobny do tradycyjnego „Pudełka na kostki” ale ze znaczącym ulepszeniem!-Rekwizyt jest wykonany z drewna, i łatwy w użyciu.-Złożony na tacce ma wymiary 23,9 x 12,3 x 15,5 cm.

You display two boxes on a tray. Each box has a big round cut out in front with a sliding window and a hinged door on top. When rested on the tray they appear to be like a regular die box. Show a die and place it in one box and make it magically travel to the other box and vice versa. Finally the boxes are separated from the tray but still the die invisibly travels from one box to the other. The special feature of this model is that you can at any time show the die to have appeared or disappeared from either of the boxes. Finally open all the doors and windows of both the boxes and show that the die has completely vanished and reappeared in a hat or elsewhere. This effect is similar to the traditional “Die Box”, but with a significant addition! - The item is made from wood, and is easy to perform. - Assembled on the tray it measures cm 23,9 (9,4”) x 12,3 (4,8”) x 15,5 (6,1”).

SKU: SPLI

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: około tygodnia

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj