Tv card frame

od 1
:
376,00 zł (462,48 zł z VAT)
od 2
:
341,85 zł (420,48 zł z VAT)

Dodaj do walizki


Karta zostaje wybrana i wtasowana z powrotem w talię. Iluzjonista pokazuje ramkę z przeźroczystymi szybkami, złączonymi gumką. Pakiet zostaje rzucony w kierunku ramki, a wybrana karta natychmiast pojawia się, wciśnięta między dwie szybki. Zostają one usunięte z ramki, a widz sam może wyjąć kartę spomiędzy szybek.Nieprawdopodobna iluzja, wyglądająca jakby karta przechodziła szybę. -Talia kart do kupienia oddzielnie.

A card is selected and shuffled back into a pack. The performer displays a frame with two clear sheets, rubber banded together. The pack is tossed towards the frame, and the selected card immediately appears, sandwiched between the clear sheets. These are removed from the frame, and a spectator may himself open the bands, and remove the card from between the glass sheets. An incredible illusion, where it appears that the selected card visibly penetrates right through the glass sheet. - The deck of card is not included.

SKU: TVCA

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: około tygodnia

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj