Tenyo - Water Crystal

153,50 zł

Dodaj do walizki
Widz wybiera kartę z talii i zapamiętuje ją. Iluzjonista wlewa wodę do pojemnika, i prosi widza o skoncentrowanie się na karcie i patrzenie na taflę wody. Pod powierzchnią wody pojawia się obraz wybranej karty!Stopniowe pojawienie się i powolne zniknięcie karty widza wyglądają jak prawdziwa magia. Oprócz pokazania wybranej karty, możesz pokazać dowolną wiadomość taką jak „Gratulacje!”

A spectator selects a card from the deck, and remembers it. The magician pours water into a container, and asks the spectator to concentrate on her card as she gazes at the water surface. An image of the selected card magically appears below the water’s surface! This gradual appearance, and slow vanish, of a spectator’s selected card looks like real magic. In addition to revealing a selected card, it is also possible to reveal a message of your choice, such as “Congratulations!”

SKU: TWATECE

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj