ESP Boxes by Astor

210,10 zł

Dodaj do walizki
Iluzjonista prosi widza, aby wybrał jedną z pięciu skrzynek znajdujących się w torbie. Iluzjonista otwiera wybraną skrzynkę, i wkłada coś do środka (na przykład zgięty banknot). Następnie odkłada wybraną skrzynkę z powrotem do torby, i miesza ją z innymi. Iluzjonista sięga ręką do torby, i ku zaskoczeniu wszystkich, wyciąga wybraną wcześniej skrzynkę.-Wszystko może być dane do sprawdzenia.-Efekt nie wymaga skomplikowanych ruchów.

The magician asks a spectator to choose one of the five boxes in a bag. The spectator opens his chosen box and puts something inside (for example a folded banknote). Then he puts the chosen box back into the bag and mixes it with the other boxes. The magician digs his hand into the bag and surprisingly pulls out the chosen box. - It can all be given out for examination. - The trick does not require sleight of hand.

SKU: UNASE

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj