The fabulous egg

od 1
:
10,63 zł (13,07 zł z VAT)
od 12
:
9,66 zł (11,88 zł z VAT)
od 48
:
9,17 zł (11,28 zł z VAT)
od 576
:
8,49 zł (10,44 zł z VAT)

Dodaj do walizki


Pokazanych zostaje kilka kart: 3 puste, i jedno z obrazkiem jajka. Karta zostaje obrócona na stole, a reszta położona pod nią. Iluzjonista stuka w jajko, które magicznie pojawia się pod stołem. Karta na górze, jednakże, jest obrócona i pusta. Rzecz powtarza się jeszcze dwukrotnie, a podczas ostatniej próby iluzjoniście pomaga widz. Kilka razy uderzy on w jajko, ale nie będzie w stanie sprawić, aby przeszło przez stół. Na koniec, po wielu próbach, karta jest obrócona, a jajko... zmiażdżone!Wszystko może być dane do sprawdzenia widowni. Ten fantastyczny rekwizyt został opracowany przez Fabrizio Vernola, i wyprodukowany przez Vincenzo Di Fatta.-Bardzo proste do wykonania.-Możesz zawsze mieć ten rekwizyt przy sobie.-Karty to oryginalne Bicycle w rozmiarze pokerowym.

Some cards are shown: three are blank and one has the drawing of an egg. This card is turned on its back on the table, and the others are placed under. The magician gives a tap on the egg that magically appears under the table. The card above, however, is turned and has become blank. The thing is repeated twice and on the last attempt, a spectator will help him. He will give some small strokes on the egg, but he will not be able to make it pass through the table. At the end after several attempts the card is turned over and the egg... will be crushed! Everything can be examined. This beautiful game has been designed by Fabrizio Vernola and produced by Vincenzo Di Fatta. - Very easy to make. - You can always take it with you. - The cards are original Bicycle and are poker size.

SKU: UOVOE

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: około tygodnia

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj