Mental Log

11,40 zł

Dodaj do walizki
Iluzjonista pokazuje widowni cztery małe belki, z czterema różnymi liczbami po każdej stronie. Widz zostaje poproszony o rozsypanie belek na stole, złożenie ich, a następnie dodanie na kalkulatorze, lub telefonie, 16 liczb widocznych na górze belek. Kiedy widz dopiero zaczyna wpisywać pierwszą liczbę, iluzjonista od razu podaje całą sumę! Efekt może zostać powtórzony dowolną ilość razy, a iluzjonista niczym ludzki komputer od razu zna sumę, która jest za każdym razem inna. Dzięki tej nowej wersji Mentalistycznych belek możesz także zaprezentować jasnowidzenie, i podać sumę liczb, zanim jeszcze zobaczysz je ty lub widz. Widz rzuca belkami, łączy je razem, a ty od razu zapisujesz sumę na kawałku papieru. Widz obraca wszystkie belki, dodając liczby które były na dole. Naturalnie, cała suma jest taka, jaką zapisałeś na swoim kawałku papieru!Świetny trik, dobra cena!

The performer shows the spectators four small rods with four different numbers on each of their sides. The spectator is invited to toss the rods on the table, assemble them, and then sum up on a Calculator (or on their telephone) the 16 numbers on the top sides of the rods. While the spectator is starting to just digit the first number, the performer immediately calls out the total! This can be repeated as many times as desired, and always with a different result. The effect for the spectators is that you are a human computer able to add many different numbers in the blink of an eye. With this new version of the Mental Logs, you can also perform a Clairvoyance experiment, by predicting the totals even before the numbers to be totaled are seen by you or the spectator. The spectator in fact throws the logs, assembles them together, and you immediately write a total down on a piece of paper. The spectator then turns all the logs over, totaling the numbers that were hidden on their bottom sides. Naturally the total matches what you wrote on your slip of paper. Nice trick, good price!

SKU: MENTL

Info: instrukcje / sekrety

Dostępność: dostępny na życzenie

Zapytaj o produkt

Wciąż masz pytanie? Zadaj je tutaj